Từ trước đến nay nhiều người nghe đến rất nhiều từ ngữ liên quan đến vấn đề chẩn đoán, đọc lỗi , xóa lỗi ...Vậy làm sao để hiểu rõ được những thuật ngữ đó ?

Máy đọc lỗi ô tô là thuật ngữ dùng khá phổ thông hiện nay dùng để mô tả chung về một thiết bị kết nối với xe qua cổng OBD  (Theo tiêu chuẩn hiện nay là OBD II) do đặc thù về ngôn ngữ nên một số nơi sử dụng các từ khác nhau như "Máy xóa lỗi", "Máy quét lỗi", "máy đọc mã lỗi", "máy chẩn đoán","máy test" ....

Trong tiếng anh máy đọc lỗi thường được dùng bằng thuật ngữ "Diagnosis" nghĩa dịch ra là "chẩn đoán" nên từ ngữ chính xác được dùng thay thế cho "máy đọc lỗi ô tô" thường là "Máy chẩn đoán ô tô"

Nhiều khi ta cũng bắt gặp thuật ngữ "Thiết bị chẩn đoán ô tô", thiết bị đọc lỗi ô tô" ... Theo cách hiểu và giải thích của một số chuyên gia như sau:

Thiết bị chẩn đoán là một công cụ hay một bộ (adapter) có tích hợp một số linh kiện điện tử được nạp sẵn chương trình và kết nối với xe thông qua cổng OBD và kết nối với máy tính thống qua cổng USB. Đối với các thiết bị này thường phải cài đặt một bộ phần mềm tích hợp thông qua máy tính để giải mã các lỗi xuất hiện từ hộp điều khiển ECU.

car-cable-software images

Một số kiểu kết nối của thiết bị chẩn đoán

Máy chẩn đoán là một công cụ có tích hợp chương trình sẵn trong máy có khả năng kết nối trực tiếp với xe và thay cho máy tính để xử lý trực tiếp tín hiệu mã lỗi  trên máy. Thông thường các công cụ này có hệ điều hành được viết riêng và có tích hợp khả năng xử lý mã lỗi trực tiếp mà không cần thông qua máy tính.  Nó kết nối với xe thông qua cổng OBD .

maxresdefault-3Máy chẩn đoán ô tô tích hợp sẵn hệ điều hành trên thiết bị

Chưa có nhận xét.

Nhận xét

{{ data.caption }}