Hướng dẫn cài đặt hộp túi khí cho Kia Forte 2010 bằng thiết bị đọc lỗi ô tô Hyundai - Kia GDS VCI 2015

Trình tự các bước cài đặt theo hình ảnh :

may-doc-loi-hyundai-kia-gds-2015-obdhanoi may-doc-loi-hyundai-kia-gds-2015-obdhanoi1 may-doc-loi-hyundai-kia-gds-2015-obdhanoi2 may-doc-loi-hyundai-kia-gds-2015-obdhanoi3 may-doc-loi-hyundai-kia-gds-2015-obdhanoi4 may-doc-loi-hyundai-kia-gds-2015-obdhanoi5 may-doc-loi-hyundai-kia-gds-2015-obdhanoi6 may-doc-loi-hyundai-kia-gds-2015-obdhanoi7 may-doc-loi-hyundai-kia-gds-2015-obdhanoi8 may-doc-loi-hyundai-kia-gds-2015-obdhanoi9 may-doc-loi-hyundai-kia-gds-2015-obdhanoi10 may-doc-loi-hyundai-kia-gds-2015-obdhanoi11 may-doc-loi-hyundai-kia-gds-2015-obdhanoi12 may-doc-loi-hyundai-kia-gds-2015-obdhanoi13 may-doc-loi-hyundai-kia-gds-2015-obdhanoi14

 

Chúc các bác thành công !

Mọi vấn đề thắc mắc về sản phẩm, hỗ trợ kỹ thuật, chăm sóc khách hàng xin vui lòng liên hệ : 0914 037 986

Hoặc Email: ceoobdhanoi@gmail.com

Chưa có nhận xét.

Nhận xét

{{ data.caption }}