Giá trị cốt lõi

Lời giới thiệu

Chúng ta hãy hình dung điều gì sẽ xảy ra nếu một người tham gia vào lĩnh vực sửa chữa ôtô ngày nay không được trang bị những kiến thức và công cụ cần thiết để làm chủ công nghệ ? Tương lai họ là ai ? Họ sẽ là một người thợ chuyên nghiệp ? Có thể trở thành ông chủ garage ? Một người có khả năng chuyên nghiên cứu ?

Đồng ý rằng tiềm năng của con người là vô hạn , song chúng ta chấp nhận một sự thật là có những thứ chính bàn tay con người tạo ra chỉ thực hiện một mục đích duy nhất là khám phá cái mà con người chưa làm được .

OBD Hà Nội không phải là nơi tạo ra sự thành công cho những người thợ, nhưng chắc chắn sẽ là nơi trao chiếc chìa khoá đầu tiên để các bạn mở cửa vào ngôi nhà của kỹ thuật, của công nghệ. Chính tại ngôi nhà này bạn sẽ tìm thấy cho mình những công cụ cần thiết giúp bạn tìm về tiệm cận của nghề nghiệp .

Giá trị cốt lõi của OBD Hà Nội

  • Nhân Viên :

Là tài sản lớn nhất và không thể đánh đổi của doanh nghiệp. Chính họ, là những người đã dồn toàn bộ sức lực và trí tuệ để tạo nên một một thương hiệu mang tên: OBD Hà Nội.

  • Khách hàng :

Khách hàng là những người đang mang cơm ăn, áo mặc đến cho OBD Hà Nội Nếu không có khách hàng, dĩ nhiên sẽ không có công ty . Chính vì lẽ đó làm hài lòng khách hàng là con đường duy nhất để OBD Hà Nội tồn tại !

  • Đoàn kết :

Một tổ chức mạnh là một tổ chức đoàn kết. Sức mạnh lớn nhất của OBD Hà Nội là có những người anh em có chung một                                            con đường và nhìn về cùng một hướng. Chính điều đó đã tạo ra tính bền vững cho OBD Hà Nội

  • Sáng tạo :

Con người là chủ thể của thế giới công nghệ, gía trị cốt lõi của công nghệ chẩn đoán chính là phát xuất từ sự sáng tạo. Với OBD                                   Hà Nội  sáng tạo là yếu tố sống còn tạo ra giá trị thực sự của một thương hiệu.

{{ data.caption }}